Collectes

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk (normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

Pinksteren – 19 mei

Zondag 19 mei is er GEEN dienst in Hilvarenbeek.
Het is de bedoeling dat we samen naar de Pinksterviering in het openluchttheater in Oisterwijk gaan. We gaan met een aantal auto’s, dus er is altijd iemand met wie u mee kunt rijden..