Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150927111357.jpg

Toelichting collectes

Collectes

Omdat er gezien de regels niet met collectezakken gecollecteerd mag worden, zal er een open schaal collecte zijn. De opbrengst wordt verdeeld over diaconie en eigen kerkenwerk. Dus twee collectes in één.

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift voor de maanden juli en augustus over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk ( normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

Zondag 3 juli: Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat

India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst Meer lezen kerkinactie.nl/onderwijsindia

Zondag 10 juli: Collecte voor woongroep de Toekomst in Reusel

Woongroep De Toekomst in Reusel is een woonvoorziening van mensen met een verstandelijke beperking. Er is veel aandacht voor verzorging en vrije tijd. Uw bijdrage betekent dat er af en toe wat extra’s kan zijn.

Zondag 17 juli: Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen biedt al 50 jaar medische zorg aan slachtoffers van aardbevingen, epidemieën, conflicten en andere rampen, omdat iedereen in crisissituaties medische hulp moet kunnen krijgen. Dankzij de steun staan artsen dag en nacht klaar om levensreddende hulp te bieden. Ieder bedrag groot of klein maakt het verschil voor mensen in nood.

Zondag 24 juli: Voedselbank

De Voedselbank heeft Uw steun is hard nodig. Om voedsel te geven aan mensen die dat het meeste nodig hebben. Elke week verstrekken vrijwilligers voedselpakketten aan ruim 38.000 huishoudens. Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers die niet betaald worden. Uw bijdrage wordt gebruikt voor:
• Vrachtauto’s en bestelbusjes om eten in te vervoeren
• Benzine en diesel voor vervoer
• Vaste lasten zoals energie en huur

Zondag 31 juli: Vluchtelingenwerk Zuid Nederland

Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Dankzij de hulp van donateurs en vrijwilligers kunnen vluchtelingen geholpen worden met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Zondag 7 augustus: De Vergeten Tuin

De Vergeten Tuin is opgericht in 2014. Zij organiseert jaarlijks 8 informatieve bijeenkomsten met thema’s rondom dementiezorg. Deze thema’s worden door ervaringsdeskundigen of professionals toegelicht. De informatieavonden zijn voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen die geïnteresseerd is. De Vergeten Tuin werkt mee aan een dementie vriendelijk Hilvarenbeek.

Zondag 14 augustus : Kerk in Actie - Zending

Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.
Meer lezen kerkinactie.nl/kerkinegypte

Zondag 21 augustus: Ronald McDonald Huis Tilburg

In Ronald McDonald Huis Tilburg logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) of Libra Revalidatie &Audiologie, locatie Leijpark. Het Huis krijgt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers.
Meer informatie: www.ronaldmcdonaldhuismiddenwestbrabant.nl

Zondag 28 augustus: Stichting Quiet Hilvarenbeek

Quiet Hilvarenbeek geeft Mensen de Kans om echt méé te doen. Wil armere gezinnen regelmatig iets geven wat ze zelf niet kunnen betalen, denk aan een tweedehands fiets, een theaterkaartje, een knipbeurt of een keertje uiteten. Daarnaast willen zij mensen in armoedesituaties de kans geven om hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger; goed voor hun zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee helpen.

Tweede collecte zondag 28 augustus: Pioniersplek Tilburg Stadsklooster

Stadsklooster: samen met studenten en young professionals een woon- en leefgemeenschap vormen, geïnspireerd vanuit het christelijk geloof. De Sage gemeenten steunen dit project in Tilburg.

20150927111726.jpg