Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150927111726.jpg

Toelichting collectes

Collectes

Omdat er gezien de regels niet met collectezakken gecollecteerd mag worden, zal er een open schaal collecte zijn. De opbrengst wordt verdeeld over diaconie en eigen kerkenwerk. Dus twee collectes in één.

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift voor de maanden juli en augustus over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk ( normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

Kerk in Actie - JOP - Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Meer informatie www.kerkinactie.nl/collecte en www.jongprotestant.nl/thuisplek

Algemene Diaconie

De collecte is voor onze eigen diaconie. Denkt u bijvoorbeeld aan de bloemengroet, de kosten die we maken ten behoeve van het Open Huis voor verwarming, verzekering, gas, licht en water. En als het straks weer kan voor het koffie drinken en uitstapjes.

Stichting vluchtelingenWerk Brabant

VluchtelingenWerk Brabant begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in Noord-Brabant. Zij worden begeleid tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst tot toekomst. Er wordt ondersteuning geboden bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

Kerk in Actie – Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel.
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie

Sterk Huis - Goirle

Bij Sterk Huis worden mensen geholpen bij een lastige of bedreigende (thuis)situatie of door een moeilijke periode. Er worden bijvoorbeeld mensen geholpen die te maken hebben met huiselijk geweld of seksueel misbruik. Zij zetten zich in om mensen te helpen aan een stabiele toekomst waarin zij steeds sterker omgaan met de uitdagingen die zij tegenkomen.

20150927111850.jpg