2 september Stichting Opkikker

Langdurig ziek zijn vraagt veel doorzettingsvermogen van een kind. De vaak lange behandelingen en ziekenhuisopnames zijn zwaar. Ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. Lichtpuntjes zijn in zo’n geval van groot belang, Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo’n tweeduizend keer per jaar verrassen zij per jaar gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten ze niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te beleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.

9 september JOP Jeugdwerkmateriaal

Als jeugdwerker in de kerk heb je een aantal dingen nodig voor inspirerend jeugdwerk. Goed materiaal is misschien wel het allerbelangrijkste. Dat is wat JOP, Jong Protestant, levert! JOP ondersteunt jeugdwerkers niet met dure abonnementen of via prijzige methodes. Nee, via de website jop.nl zijn honderden programma’s en ideeen gratis toegankelijk. Zo deelt JOP kennis en ondersteunt daarmee duizenden jeugdwerkers bij hun belangrijke taak in en buiten de kerk: geloof, hoop en liefde delen met kinderen en jongeren.

16 september Vredesweek

Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen. Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

23 september CliniClowns

Stichting CliniClowns is bij veel mensen vooral bekend van de clowns die kinderen in het ziekenhuis bezoeken. Maar de clowns komen overal waar behoefte is aan afleiding, plezier en ontspanning voor zieke en gehandicapte kinderen en hun gezin of instelling. Ze ontmoeten de kinderen thuis, in zorginstellingen, kinderdagverblijven, behandelcentra en op scholen. De CliniClowns zetten hun verbeeldingskrachten ook in voor mensen met dementie in zorginstellingen. Om hen weer even naar het ‘nu’ te halen, écht contact te maken en de nodige ontspanning en kracht te geven.

30 september ZWO Dalits

Vandaag is de collecte weer voor CARDS. Deze organisatie zet zich in om kastelozen (Dalits) in India vooruit te helpen. Via de kinderen probeert CARDS stapje voor stapje het onderdrukkende kastesysteem te doorbreken. In de wet van India is dit al geregeld, maar de praktijk is weerbarstig. Helpt u mee?

7 oktober De Zonnebloem

De Zonnebloem is er voor volwassen mensen met een lichamelijke beperking. Even naar het winkelcentrum, uitwaaien op het strand, samen naar het tuincentrum of thuis een goed gesprek hebben onder het genot van een kopje koffie. Vrijwilligers van de Zonnebloem staan klaar om in te springen. Ook organiseert de Zonnebloem allerlei vakanties. Natuurlijk kost dit geld en daarom collecteren we vandaag voor de Zonnebloem.

20150927111850.jpg