Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20220522095741.jpg

Toelichting collectes

Collectes

Omdat er gezien de regels niet met collectezakken gecollecteerd mag worden, zal er een open schaal collecte zijn. De opbrengst wordt verdeeld over diaconie en eigen kerkenwerk. Dus twee collectes in één.

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift voor de maanden juli en augustus over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk ( normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

Zondag 4 december - Adventscollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren.

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerst

Zondag 11 december - Collecte Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat - Vrolijkheid in asielzoekerscentra

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun talenten tot bloei te laten komen.
Meer lezen: http://www.kerkinactie.nl/kerst

Zondag 18 december - Eerste collecte: diaconie algemeen

De collecte is voor onze eigen diaconie. Denkt u bijvoorbeeld aan de bloemengroet, de kosten die we maken ten behoeve van het Open Huis voor verwarming, verzekering, gas, licht en water, het koffiedrinken na de diensten en de kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld ons jaarlijks uitstapje naar de Bockenreyder.

Zondag 18 december - Tweede collecte: Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant - Ontdekken wat Kerst betekent

Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel.
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst

Zondag 25 december - Kerst collecte Kerk in Actie - Kinderen in de knel

Sta op voor kinderen in de knel. Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de loop van 2022 maken we bekend welk kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt.
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst

Zondag 1 januari - voedselbank Tilburg

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk van voedselpakketten te voorzien. Om de klanten van voldoende voedsel te kunnen voorzien werken de voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor, dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto “Oog voor voedsel, hart voor mensen”.

Zondag 8 januari - Eerste collecte: Pioniersplek Tilburg stadsklooster

Samen met studenten en young professionals een woon- en leefgemeenschap vormen, geïnspireerd vanuit het christelijk geloof. De Sage gemeenten steunen dit project in Tilburg.

Zondag 8 januari - Tweede collecte: Protestantse Kerk - Ondersteuning gemeenten

Goed toegerust aan de slag Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster

Zondag 15 januari - Eerste collecte: Ronald McDonaldhuis - Tilburg

In Ronald McDonald Huis Midden/West-Brabant logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark en Elisabeth - TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Hier zijn ze dag en nacht op loopafstand van het ziekenhuisbed. Om een verhaaltje voor te lezen. Om een nachtzoen te geven. Of voor het moment dat elke seconde telt. Ronald McDonald Huis Midden/West-Brabant krijgt geen subsidie, dus financiële steun is onmisbaar.

Zondag 15 januari - Tweede collecte: Collecte Protestantse kerk - Missionair Werk

Een kerk van betekenis - Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun omgeving. Meer lezen www.kerkinactie.nl/collecterooster

20220522095741.jpg