3 juni Amnesty International

Amnesty is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen. Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie. Amnesty onderzoekt onrecht, voert campagnes, lobbyt bij regeringen en geeft voorlichting. In meer dan 150 landen wordt actie gevoerd voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Van harte aanbevolen!

10 juni Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp aan vluchtelingen en slachtoffers van natuurrampen, oorlogen en epidemieën.

17 juni Inloophuis (Binnenlands Diaconaat)

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7500 mensen die even op adem willen komen. Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden.

24 juni Algemene Diaconie

Vandaag collecteren we voor onze eigen Diaconie: voor de bloemen in de kerk, de koffie na de dienst, het jaarlijkse uitstapje, het onderhoud van het Open Huis en nog tal van andere zaken waar de Diaconie verantwoordelijk voor is.

1 juli PKN Het Vakantiebureau

Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden zij in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk.

20150628100513.jpg