Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150927105107.jpg

Toelichting collectes

Zondag 1 december 1e advent Edukans

Ons project voor de adventstijd is ook dit jaar weer gewijd aan Edukans. Edukans is een ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Edukans heeft als doelstelling kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school te laten gaan door kleinschalige onderwijsprojecten van particuliere organisaties te steunen.
Onderwijs, de kans van je leven. Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 263 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.

Zondag 8 december - 2e advent Edukans - Noodonderwijs voor Syrische kinderen

Na vijf jaar burgeroorlog is nu al meer dan de helft van de Syrische bevolking gevlucht. De meesten wonen in tijdelijke onderkomens in vluchtelingenkampen in buurlanden Jordanië, Turkije, Irak en Libanon. Ze bezitten niet meer dan wat ze op de vlucht konden dragen. De toekomst van een hele generatie kinderen dreigt in rook op te gaan. Dat mag niet gebeuren. Een kind op de vlucht mag niet kansloos zijn.
In samenwerking met verschillende partnerorganisaties en kerken heeft Edukans inmiddels twee scholen in containers geplaatst. In de twee scholen kunnen 88 kinderen in een veilige omgeving lessen volgen. Op korte termijn worden er nog meer containerscholen geplaatst waar nog eens 120 kinderen onderwijs krijgen.

Zondag 15 december 3e advent Edukans - Zuid-Soudan

Veel jongeren in Zuid-Soedan hebben weinig kans om zich te ontwikkelen. Door de instabiele politieke situatie hebben veel kinderen en jongeren onderwijs gemist met armoede en analfabetisme tot gevolg. Het beroepsonderwijs is nu hun enige kans om iets te leren en in hun eigen onderhoud te voorzien.
Edukans werkt samen met Dorcas in de regio van Wau om het beroepsonderwijs te verbeteren. Er wordt voor gezorgd, dat opleidingen beter toegankelijk worden en aansluiten op de arbeidsmarkt zodat jongeren daadwerkelijk een baan kunnen vinden.
Ook wordt gezorgd voor een oppas die op de kinderen van studerende ouders kan passen. Jongeren die ver weg wonen kunnen een fiets lenen. Alles om te zorgen, dat zoveel mogelijk jongeren de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een opleiding.

Zondag 22 december 4e advent Edukans

Net als andere mensen zouden gehandicapte jongeren graag een opleiding volgen en aan het werk gaan. De harde realiteit is echter dat 80 tot 90 % van alle jongeren met een handicap in Kenia, Rwanda en Ethiopië thuis zit zonder diploma of werk. Als kind gaan zij al niet meer naar school. Dit betekent dat zij afhankelijk worden van anderen. Dank zij Edukans leren in elk van deze projectlanden 200 kinderen met een handicap een specifiek beroep, ambacht of specialisme door middel van een beroepsopleiding van goede kwaliteit. Daarnaast worden de werkgevers ook getraind om ze bewust te maken van de simpele aanpassingen die gedaan moeten worden om mensen met een handicap aan te nemen.

Kest 25 en zondag 29 december - Kinderen in de knel

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

Zondag 5 januari - Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk van voedselpakketten te voorzien. Om de klanten van voldoende voedsel te kunnen voorzien werken de voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor, dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto “Oog voor voedsel, hart voor mensen”

Zondag 12 januari - ZWO (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking)

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen en kinderen in Moldavie. Vandaag is de collecte bestemd voor ons SAGE Kerk in Actie Project

Zondag 19 januari - Oecumene zondag in de Andreaskerk

De bestemming voor de collecte wordt nog bepaald.

20150927113831.jpg