Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20161120-016.jpg

Toelichting collectes

Collectes

Omdat er gezien de regels niet met collectezakken gecollecteerd mag worden, zal er een open schaal collecte zijn. De opbrengst wordt verdeeld over diaconie en eigen kerkenwerk. Dus twee collectes in één.

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift voor de maanden juli en augustus over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk ( normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

Edukans

Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling. Door te werken aan beter onderwijs, wordt gewerkt aan de Werelddoelen die 193 wereldleiders met elkaar hebben afgesproken. Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen een hoger inkomen en een betere gezondheid hebben. Bovendien stimuleert onderwijs gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Edukans maakt het verschil met goed onderwijs. Dat vergt meer dan een kleinschalige aanpak: Edukans zorgt voor structurele verandering binnen het hele onderwijs. Niet alleen worden leraren getraind, maar worden ook ouders betrokken bij het onderwijs van hun kinderen en wordt er gelobbyd bij onderwijsinspecties en overheden. Jongeren worden opgeleid in vaardigheden waar vraag naar is en er wordt aandacht besteed aan sociaal en emotioneel leren.

Kerst: kerk in actie – Kinderen in de knel

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk van voedselpakketten te voorzien. . Door de coronacrisis hebben steeds meer mensen deze hulp nodig. Om de klanten van voldoende voedsel te kunnen voorzien werken de voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor, dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto “Oog voor voedsel, hart voor mensen”.

ZWO project Moldavië

De ZWO-groep Oisterwijk had kort geleden online contact met verpleegkundige Raisa Harabagiu van Homecare uit Moldavië. Dit project wordt door de Brabantse kerken gesteund. Ook door onze SaGe kerken.
Raisa Harabagiu bedankte de kerken voor alle initiatieven die we nemen om geld in te zamelen voor Moldavië. Ze vertelde dat veel ouderen in deze coronatijd op zichzelf zijn aangewezen. Er is veel behoefte aan medische hulpmiddelen zoals eerstehulppakketten. In deze coronatijd wordt een groot beroep gedaan op Homecare als het gaat om medische hulp. Harabagiu moet heel voorzichtig te werk gaan en hygiënisch werken om besmetting te voorkomen. Onze steun is hard nodig in Moldavië.

PKN collecte – Ondersteruning Gemeenten - Goed toegerust aan de slag in de kerk

In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis trainingen, met de nodige aanpassingen, toch doorgaan. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit. Met uw bijdrage steunt u de Protestantse kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen!

20150628100520.jpg