Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150628091703.jpg

Toelichting collectes

Zondag, 8 september - Opkikker

Langdurig ziek zijn vraagt veel doorzettingsvermogen van een kind. De vaak lange behandelingen en ziekenhuisopnames zijn zwaar. Ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte grote gevolgen. Lichtpuntjes zijn in zo’n geval van groot belang. Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo’n 2000 keer per jaar verrassen zij gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier , zetten ze niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te beleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan 1 dag.

Zondag, 15 september - KIA (Zending) Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de langslepende oorlog in Syrië, zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen en bieden traumaverwerking. Met deze collecteopbrengst ondersteunen wij deze hulpverlening door kerken ter plaatse.

Zondag, 22 september - PKN Vredeswerk

Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtof-fers. Door vredesprojecten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.
Helpt u mee?

Zondag, 29 september - Amnesty International

Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt., zoals die zijn vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens. Met afdelingen en individuele leden in meer dan 150 landen en een totaal van meer dan zeven miljoen leden en ondersteuners, is het ’s werelds meest verbreide mensenrechtenorganisatie. Amnesty komt op voor het recht op lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd.

20150628094931.jpg