Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150628100513.jpg

Toelichting collectes

4 november EXODUS

Exodus biedt hulp tijdens en na detentie. Exodus is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

11 november Wens uit de gemeente

In Hilvarenbeek woont de Armeense familie Pogosian. Zij organiseren elk jaar in het Open Huis een diner voor € 35,- met heerlijke gerechten uit de Armeense keuken waar iedereen van harte welkom is. Dit jaar staat het diner gepland op zaterdag 24 november om 19.00 uur weer in het Open Huis. Van het geld dat de eerste twee diners opbrachten heeft de familie Pogosian voedselpakketten gemaakt, kleding opgestuurd, een wasmachine gekocht en laten aansluiten en geld opgestuurd voor het betalen van de elektriciteit. Graag zou de familie dit project willen voortzetten. Voor de winter zouden zij graag meer voedselpakketten willen maken en kleding en hout willen kopen om de mensen in de winter warm te houden. Ineke van Loon is met de familie Pogosian bevriend en zij kwam met het idee om de collecte op deze diaconale zondag aan dit doel te besteden. Van harte aanbevolen!!

18 november Amnesty International

Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt zoals die zijn vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens. Met afdelingen en individuele leden in meer dan 150 landen en een totaal van meer dan zeven miljoen leden is het ’s werelds meest verbreide mensenrechtenorganisatie. Het werkterrein van de vereniging is breder geworden, maar in de jaarrapporten zijn gevangenschap, marteling en executie de belangrijkste onderwerpen gebleven.

25 november Algemene Diaconie

De collecte van vandaag is voor onze eigen diaconie. Denkt u bijvoorbeeld aan het koffiedrinken na de dienst, ons jaarlijkse uitstapje naar de Bockenrijder, de bloemengroet. En niet te vergeten de kosten voor verwarming, verzekering, gas, licht en water. Van harte aanbevolen !

Kerstcampagne van Kerk in Actie

De kerstcampagne van Kerk in Actie heeft als doel om tijdens advent en Kerst het licht door te geven aan kwetsbare kinderen. Via lokale kerken kan Kerk in Actie hoop bieden aan honderden kinderen. Dankzij uw financiele steun krijgen zij bijvoorbeeld drinkwater, een warme maaltijd en onderwijs.

Zondag 2 december 1e Advent

Kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika Veel zwarte jongeren in Pretoria groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Als deze jongeren hun opleiding af kunnen maken en hun trauma’s kunnen verwerken, doorbreken ze de donkere cirkel van uitzichtloosheid.

Zondag 9 december 2e Advent

Werkende kinderen in Colombia In de sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogota werken talloze kinderen op de markt of in het vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Clombia moeten werken. Ze doen zwaar, gevaarlijk werk en maken lange dagen. Bovendien groeien ze op in een wereld met veel geweld en drugsgebruik. Partners van Kerk in Actie helpen kinderen en tienermoeders en zorgen dat kansarme jongeren een koksopleiding kunnen volgen.

20150927111850.jpg