Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150927111850.jpg

Toelichting collectes

Collectes

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift voor de maanden juli en augustus over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk ( normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

Zondag 3 december - Adventscollecte Kerk in Actie
Kinderen in de knel Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. Dit is de eerste zondag van de kerstcampagne van Kerk in Actie. De komende weken, tot aan Kerst, collecteren we elke week voor kinderen en volwassenen op de vlucht.
Meer lezen: kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda

Zondag 10 december Adventscollecte Kerk in Actie
Kinderen in de knel Myanmar - Ontheemde kinderen op weg naar een toekomst

Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, heeft het geen rechten en zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.
Meer lezen: kerkinactie.nl/kinderenmyanmar

Zondag 17 december – eerste collecte - Advenscollecte Kerk in Actie
Binnenlands Diaconaat Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren mogen in Nederland niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen.
Meer lezen: kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden

Zondag 17 december – tweede collecte Adventscollecte Protestantse Kerk - Kinderen en jongeren

Inleven in het kerstverhaal Jozef, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen… Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven.
Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster

Zondag 24 december – kerstavond

De dienst op kerstavond wordt voorbereid met de plaatselijke afdeling van Amnesty International. De collecteopbrengst op deze avond is bestemd voor het werk van Amnesty in Hilvarenbeek. Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven.

Maandag 25 december – eerste kerstdag Kerstcollecte Kerk in Actie - Kinderen in de knel

In actie voor kinderen in de knel Honger, oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling… Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige, hartverscheurende situatie, dichtbij en ver weg. Kerk in Actie gunt hun een beter leven, en komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie.
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst

Zondag 31 december - Vluchtelingenwerk Brabant

Wereldwijd zijn ruim 82 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Sommige vluchtelingen zoeken in ons land bescherming. Vluchtelingenwerk komt op voor hun belangen en helpen hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
Meer lezen: www.Wat wij doen (vluchtelingenwerk.nl)

Zondag 7 januari 2024 - Collecte Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat - Nederland - Samen tegen armoede

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/samentegenarmoede

Zondag 14 januari 2024 - Kerk in Actie - Gezamenljk zwo project - Libanon

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Dit project steunen wij samen met Oisterwijk en Tilburg.
Meer lezen: kerkinactie.nl/jongerenlibanon

20150927111850.jpg