Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150927113450.jpg

Toelichting collectes

Collectes

Omdat er gezien de regels niet met collectezakken gecollecteerd mag worden, zal er een open schaal collecte zijn. De opbrengst wordt verdeeld over diaconie en eigen kerkenwerk. Dus twee collectes in één.

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift voor de maanden juli en augustus over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk ( normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

14 november 2021 - Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord.
Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ‘Leiding van uitvaarten’, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.
Meer informatie: www.protestantsekerk.nl/collecterooster en www.protestantsekerk.nl/pastoraat

21 november 2021 - Algemene diaconie

De collecte is voor onze eigen diaconie. Denkt u bijvoorbeeld aan het koffiedrinken na de dienst, ons jaarlijkse uitstapje naar de Bockenreyder, de bloemengroet. En niet te vergeten de kosten die we maken ten behoeve van het Open Huis voor verwarming, verzekering, gas, licht en water. Van harte aan bevolen.

28 november 2021 - Edukans

Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En stap voor stap word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst. Maar wat nou als er helemaal geen school is? Als het niet veilig is op school? Of als de docent niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus geen enkel uitzicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er. De droom van Edukans is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn of haar eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn en haar kinderen dezelfde kans geeft. Edukans richt zich op 4 thema’s:
• Basisonderwijs van goede kwaliteit
• Banen voor jongeren
• Onderwijs in noodsituaties
• Gelijke kansen voor jongens en meisjes
Meer informatie: www.edukans.nl

5 december - kinderen Rwanda

Kent u mensen die met hiv besmet zijn? Stel dat u zelf besmet zou zijn, zou u het dan vertellen aan uw vrienden, uw buren? Stel dat je als kind besmet bent geraakt bij je geboorte via je moeder? Kinderen in Rwanda hebben daarmee te maken. Tegen de tijd dat ze te horen krijgen dat ze met hiv besmet zijn, zijn hun ouders soms al overleden aan aids en groeien ze op bij familieleden, bijvoorbeeld hun oma. Als kinderen horen dat ze hiv hebben, stort hun wereld in: Hussein werd boos, zag het leven niet meer zitten, wilde niet meer naar school. Tegenwoordig kan ook Hussein in Rwanda een zorgverzekering en medicijnen krijgen. Maar dat is natuurlijk zwaar spul, dat je moet innemen met genoeg goede voeding. Dat is voor arme mensen nogal eens een probleem.

Zondag 5 december collecteren we voor het werk van Kerk in Actie, voor kinderen zoals Hussein in Rwanda.

Dankzij uw bijdrage kan hij ieder weekend met lotgenoten bij elkaar komen. Hij krijgt steun om zijn opleiding af te maken. Hij heeft leren omgaan met zijn ziekte en staat weer positiever in het leven. Zijn moeder krijgt hulp om haar gezin van goede voeding te voorzien.
Dankzij uw bijdrage kunnen meer Rwandese kinderen met hiv ondersteund worden.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/kinderenrwanda

20150628094931.jpg