8 april Stichting Leergeld Hilvarenbeek

Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.. Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig deelnemen aan de samenleving. Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

15 april Armoedefonds

Wist u dat ruim 600.000 Nederlandse huishoudens in armoede leven? En dat in Nederland 1 op de 9 kinderen in armoede opgroeit? Het aantal mensen dat in armoede leeft is toegenomen. Stichting Armoedefonds helpt lokale organisaties en initiatieven die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding of het verzachten van de gevolgen hiervan in Nederland. Ook bij u om de hoek. Wij geloven in de kracht van lokale organisaties. Organisaties die persoonlijk contact hebben met mensen die in armoede leven. Lokale organisaties kunnen de best passende hulp verlenen aan kinderen en chronisch zieken, gezinnen en ouderen met financiële problemen.
Stichting Armoedefonds gelooft in mensen die elkaar helpen. Helpt u mee?

22 april MAKE-A-WISH NEDERLAND

Ieder kind wil kind zijn .Ook kinderen met een levensbedreigende ziekte. Kinderen voor wie het leven voor een groot deel bestaat uit angst en ziekenhuisbehandelingen.
MAKE-A-Wish NEDERLAND haalt deze kinderen uit de zorgen en laat ze door het vervullen van hun liefste wens weer kind zijn en geen patiënt. Dit geeft deze kinderen maar ook het hele gezin kracht en energie voor de toekomst. MAKE-A-WISH., voorheen Doe Een Wens, bestaat al sinds 1989 en vervult ieder jaar ruim 500 liefste wensen van kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte.
MAKE-A-WISH NEDERLAND kan dit allemaal realiseren dank zij de inzet van ruim 400 vrijwilligers. Giften zijn samen met de steun van donateurs en sponsoren noodzakelijk. MAKE-A-WISH NEDERLAND ontvangt geen overheidsbijdrage.

29 april Ronald Mac Donald Huis

Als ouder wil je er altijd voor je kind zijn. Zeker als het op zijn kwetsbaarst is. Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen en heeft een ziek kind altijd z’n ouders dichtbij. In Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Maxima Medisch Centrum. Het huis krijgt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers.

6 mei SOS Kinderdorpen

Een SOS kinderdorp is een omgeving waar kinderen zonder ouders of veilig thuis kunnen opgroeien in een nieuwe familie. Op dit moment hebben ruim 58.000 kinderen weer een veilig en liefdevol thuis gevonden in 571 kinderdorpen in alle delen van de wereld. Deze kinderen groeien op met (biologische) broertjes en zusjes en een liefdevolle SOS moeder in een SOS familiehuis totdat zij op eigen benen kunnen staan .De SOS moeder speelt een hele .belangrijke rol. Want zij begeleidt de ontwikkeling van ieder kind.

20150927105107.jpg