Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20221120122720.jpg

Toelichting bij de erediensten

Collectes

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk (normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

Advent en Kerst 2023

‘Ga mee…’ is het algemeen jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij hebben het thema speciaal uitgewerkt voor de vieringen in de komende Advents- en Kersttijd. De twee woorden ‘Ga mee…’ kunnen veel inhouden.

Ze kunnen verwondering en nieuwsgierigheid oproepen, maar er kunnen ook vragen zijn.
Ze kunnen gedachten/associaties oproepen als, het gevoel hebben tot iets gedwongen te worden.
Er kunnen vragen zijn als, hoezo ‘ga mee’? waarom ik? en waar naar toe? met welk doel?
Juist met dit alles in onze rugzak worden we uitgenodigd om te gaan… niet meer en niet minder en gewoon te kijken wat we ontdekken, tegenkomen.
Gaat u mee de decembermaand in, op weg naar het kerstfeest? Voor de één betekent dat vooral het gedenken van de geboorte van het kind Jezus, als LICHT en VREDE in en voor de wereld. De ander zal eerder alleen aan het woord VREDE denken. Hoe mooi zou het zijn om daar een stapje dichterbij te komen. Juist nu, in deze donkere tijd van zo veel berichten over oorlogen, gewelddadigheden van de ene mens ten opzichte van de andere mens en natuurgeweld.
Vieringen: Met elke week een eigen thema willen we in de vieringen een stapje verder zetten op weg naar het LICHT en worden we uitgenodigd om te gaan… Ons niet te laten leiden door het donker en alle vernietigende krachten, maar - mogelijk wel tegen de stroom in - een eigen keuze te maken om zo de zachte krachten op te diepen om uit te komen bij het kind Jezus!

Wie weet: wat we al gaande herkennen als we in onze eigen omgeving kijken naar de lichtpuntjes in het donker.
Wie weet: wat je allemaal hoort voor aardigs en liefs.
Wie weet: welke openingen je ontdekt voor wat onmogelijk lijkt.
Wie weet: dat je, door open te staan voor het licht, ontdekt dat je zelf licht bent.
Wie weet: wat er onderweg uit het rugzakje gehaald kan worden en wat er eventueel voor nieuws in de plaats kan komen.

Gaat u mee?

Gewoon zoals u bent. In verbondenheid met elkaar. Elk op de eigen manier en in de eigen omgeving. We hopen elkaar in deze periode te ontmoeten, bij de vieringen en daarbuiten. We wensen ieder een inspirerende tocht door het donker naar het licht.

Advent momenten - Waar is God in het donker?

Ook dit jaar, advent momenten op woensdagavond! Een rustpauze tijdens de donkere adventsweken. Waar is onze hoop in deze moeilijke tijden? Waar is het licht van Kerstmis? Op dit moment is de wereld vol onrust, vol leed. Mensen op de vlucht voor oorlogs geweld, onschuldige kinderen die leven in angst. Het begin van vrede lijkt nog ver weg. Hoe donker kan het donker zijn? En er zijn meer grote problemen die we onder ogen moeten zien.
Juist daarom komen we bij elkaar. Om licht en warmte te voelen, om niet alleen te staan.

Vier woensdagavonden, 29 november, 6, 13 en 20 december op weg naar Kerst! Op weg naar het licht. De momenten hebben een oecumenisch karakter, eenieder is welkom vanuit elke achtergrond. Om 19.00 uur is de kerk open om thee te drinken. We beginnen om 19.30 tot ongeveer 20.00. Dan verlaten we de kerk in stilte.

Zondag 10 december - Write For Rights brievenschrijfactie van Amnesty International In het Open Huis

Op zondag 10 december is het de landelijke brievenschrijfdag van Amnesty International. Het is een actie voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun werk, mening of om wie ze zijn. Er worden honderdduizenden brieven naar koningen, ministers en presidenten gestuurd en hun gevraagd een einde te maken aan onrecht. Deze internationale actie levert elk jaar succes op. Activisten komen vrij, discriminatie stopt, daders worden berecht. Als diaconie ondersteunen wij deze actie van harte en hebben Amnesty Hilvarenbeek daarom ook uitgenodigd deze actie samen met ons te houden tijdens en na het koffiedrinken in het Open Huis. Mensen van Amnesty zullen dan vanaf 11.00 uur aanwezig zijn en geven uitleg over de werkwijze. Het Open Huis zal tot 16.00 uur open zijn voor iedereen uit Hilvarenbeek die ook wil meeschrijven. Meer informatie kunt u vinden op https://www.amnesty.nl/write-for-rights.

20221120122720.jpg