Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150628091703.jpg

Toelichting bij de erediensten

Collectes

Omdat er gezien de regels niet met collectezakken gecollecteerd mag worden, zal er een open schaal collecte zijn. De opbrengst wordt verdeeld over diaconie en eigen kerkenwerk. Dus twee collectes in één.

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift voor de maanden juli en augustus over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk ( normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar

In de dienst op 21 november 2021 worden de namen genoemd van gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. We noemen hun namen omdat we hen als gemeente willen gedenken. Eens is hun naam genoemd bij de doop en nu brengen we opnieuw hun namen voor Gods aangezicht. Namen van andere dierbare overledenen noemen we ook in onze stille gebeden. We dragen hen mee in ons hart. We doen dit op de laatste zondag van het kerkelijke jaar op de springplank naar Advent. In de adventstijd leven we toe naar het Licht van Kerstmis. Het is de belofte van God waar wij aan mogen vasthouden; de belofte dat er in elke donkere periode van ons leven iets van Gods licht doordringt. In het licht van die belofte noemen we de namen van onze dierbare overledenen.

Het thema van de dienst is ‘Een stille plek’. Als Jezus veel aan zijn hoofd heeft, zoekt hij een stille plek om na te denken en te bidden. Als nabestaande kan je aan de ene kant overvallen worden door de lege en stille plek van je overleden dierbare maar aan de andere kant verlang je misschien ook naar rust en stilte in de hectiek van regelen en mensen om je heen die je willen troosten.

“Een stille plek”
Het is fijn als je mensen om je heen hebt
die je steunen en begrijpen,
maar af en toe is het ook heerlijk
om even alleen te zijn.
De stilte opzoeken kan helend werken.

Aandragen van namen voor de gedachtenisdienst.

In de dienst wordt bij elke naam een gedachteniskaars aangestoken. Bij de laatste kaars wordt gezegd: ‘Hieraan voegen wij in stilte de namen toe van hen die in onze familie- en vriendenkring ontvallen zijn, vaders en moeders, zonen en dochters, broers en zusters, echtgenoten, vrienden en vriendinnen, samen met de namen van hen die wij al jaren missen......’ Er is dan een moment van stilte waarin wij deze namen kunnen noemen. Toch kan het goed en fijn zijn voor u als één van deze ‘stille’ namen hardop genoemd wordt. Als u wilt dat een dierbare overledene genoemd wordt, kunt u dit doorgeven aan mij of een ander van de pastorale raad. U kunt hun naam tot een kwartier voor aanvang van de dienst doorgeven. Dit hoeven geen namen te zijn van gemeenteleden of van mensen die wij kennen. Het kan iemand betreffen die niemand van ons kent, maar die voor u veel betekend heeft. ds. Annemarie Hagoort

Advent- en Kerstproject: ‘De klok luidt voor ….’

We hopen dat we dit jaar gewoon alle advent- en kerstvieringen in de kerk kunnen vieren. Vorig jaar moesten we dat halverwege de Advent abrupt afbreken omdat Nederland weer in een lockdown ging. Maar hoe het ook zal zijn, we blijven zingen van het licht dat in de wereld gekomen is en waarvan wij geloven dat het eens vrede zal brengen aan alle mensen. Of we nu luid zingen of stil in onszelf, de muziek en het lied staan centraal deze Advent en Kerst. De kerkklok luidt om op te roepen voor de eredienst. Het is net als bij de islam een oproep tot gebed. Maar een klok luiden betekent ook de aandacht vestigen op iets. Zo luiden we in op de adventszondagen de klok voor Zacharias, Nicolaas, Maria, Elisabeth, voor alle volken als buren, en we luiden de klok voor Jezus en voor ons allemaal. Van een lied zonder woorden, omdat Zacharias niet meer kan spreken, tot het gloria van de engelen zal klinken in de kerk. Ik hoop dat u komt. De klok luidt ook voor u!

5 december naar de kerk met de heilige Nicolaas

Ons Sinterklaasfeest valt dit jaar op een zondag. Dat is een prachtige gelegenheid om ons te verdiepen in de religieuze oorsprong van dit feest. Dit doen we aan de hand van een Nikolaas-icoon. Ons ‘Sinterklaas’ is dus geen heidens feest. De heilige Nicolaas is vernoemd naar de aartsengel Michaël/Mikola/Nicola die het volk ‘laos’/laas overtuigt (nikao) van de liefde van God. Op de icoon zult u zien dat Maria de gezagsverlenende stola aan Nicolaas overhandigt. Nicolaas staat bekend om zijn gevende karakter waardoor hij kinderen en jongeren nieuwe kansen gaf. Het is daarom fijn dat de diaconale collecte vandaag bestemd is voor kinderen: Opvang en scholing van kwetsbare kinderen in Rwanda.
De symboliek rond Maria’s zwangerschap en Nicolaas horen we in Lied 434:
Daar komt een schip, geladen
tot aan het hoogste boord,
draagt Gods Zoon vol genade,
des Vaders eeuwig woord.

20161120-009.jpg