Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20221120121318.jpg

Toelichting bij de erediensten

Collectes

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk (normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

Vasten meditaties op woensdagavond. - Een lege kerk?

Het lijkt erop dat de kerk leegloopt. Steeds minder mensen die op zondag via de Vrijthof hun weg vinden naar de Petrus of de Andreas. De tijden van overvolle kerken zijn voorbij. De vele stemmen en meningen zijn verstomd.
Maar de kerk veranderd. De mensen veranderen. De kerk leeft! Er is inspiratie om elkaar te vinden. Er is openheid om elkaar te ontmoeten. Waar je ook vandaan komt en wat je ook gelooft. We zijn op zoek naar gemeenschap.
De kerk is vol stilte, eenvoud. Je kunt een moment ervaren van rust, stil staan, op adem komen.
In de vastentijd willen we op zo’n manier bij elkaar komen om te luisteren, te zingen en bovenal stil te zijn. Wie weet wat er tot je komt. De vastenmeditaties zijn er op woensdagavond van 19.30 – 20.00 in het Andreas kerkje Vrijthof 22. We bereiden deze avonden samen voor met mensen uit de Andreas en de Petrusparochie.
Woensdagavond 6, 13, 20 en 27 maart. Op weg naar Pasen. De kerk is al eerder open om een praatje te maken of alvast te gaan zitten. Na afloop kunnen we samen wat drinken.

Liturgische maaltijd op witte donderdag.

Op donderdag 28 maart staan we samen stil bij het laatste avondmaal van Jezus en zijn volgelingen. In onze kerk is het een traditie geworden op die avond bij elkaar te komen en met elkaar een eenvoudige maaltijd te eten. Bij deze maaltijd is iedereen welkom. Je hoeft je er niet voor aan te melden en we delen met elkaar wat we hebben. We delen voedsel maar ook verhalen en rituelen. We willen niet alleen mensen vanuit onze eigen kerk welkom heten maar iedereen die zich betrokken voelt bij het verhaal van Jezus en zijn volgelingen. Kent u dus iemand die u wilt uitnodigen, doet u dat dan gerust. We ontmoeten elkaar op donderdag 28 maart vanaf 18.30 uur in het Open Huis en mocht u wat later kunnen of willen aanschuiven dan is dat zeker ook mogelijk.

Goede vrijdag viering.

Vrijdagavond 29 maart om 20.00 uur is er een Goede Vrijdag viering samen met de Taizégroep.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze avond mee te vieren.

Pasen – 31 maart

Ds. Wil van Egmond gaat voor en we beginnen deze viering met het binnenbrengen van de nieuwe paaskaars.

Pinksteren – 19 mei

Zondag 19 mei is er GEEN dienst in Hilvarenbeek.
Het is de bedoeling dat we samen naar de Pinksterviering in het openluchttheater in Oisterwijk gaan. We gaan met een aantal auto’s, dus er is altijd iemand met wie u mee kunt rijden..

20220522095741.jpg