Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150927111357.jpg

Toelichting bij de erediensten

Collectes

Omdat er gezien de regels niet met collectezakken gecollecteerd mag worden, zal er een open schaal collecte zijn. De opbrengst wordt verdeeld over diaconie en eigen kerkenwerk. Dus twee collectes in één.

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift voor de maanden juli en augustus over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk (normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

Hemelvaartsdag op 26 mei in Oisterwijk

Viering met de drie SAGE gemeenten (Tilburg/Oisterwijk/Hilvarenbeek)
Op donderdag 26 mei zijn we, net als alle gemeenteleden van de Opstandingskerk Tilburg van harte welkom in Oisterwijk. De viering begint om 10.15 uur en om 9.00 uur gaan we eerst samen ontbijten!!
Als u mee wilt ontbijten wilt u dit dan even laten weten.
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

20150927113450.jpg