Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150927111850.jpg

Toelichting bij de erediensten

Collectes

Omdat er gezien de regels niet met collectezakken gecollecteerd mag worden, zal er een open schaal collecte zijn. De opbrengst wordt verdeeld over diaconie en eigen kerkenwerk. Dus twee collectes in één.

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift voor de maanden juli en augustus over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk (normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

Aandragen van namen voor de gedachtenisdienst.

In de dienst wordt bij elke naam een gedachteniskaars aangestoken. Bij de laatste kaars wordt gezegd: ‘Hieraan voegen wij in stilte de namen toe van hen die in onze familie- en vriendenkring ontvallen zijn, vaders en moeders, zonen en dochters, broers en zusters, echtgenoten, vrienden en vriendinnen, samen met de namen van hen die wij al jaren missen......’ Er is dan een moment van stilte waarin wij deze namen kunnen noemen. Toch kan het goed en fijn zijn voor u als één van deze ‘stille’ namen hardop genoemd wordt. Als u wilt dat een dierbare overledene genoemd wordt, kunt u dit doorgeven aan mij of een ander lid van de pastorale raad. U kunt hun naam tot een kwartier voor aanvang van de dienst doorgeven. Dit hoeven geen namen te zijn van gemeenteleden of van mensen die wij kennen. Het kan iemand betreffen die niemand van ons kent, maar die voor u veel betekend heeft.

Advent

Eind november begint de adventstijd. Van oudsher is het een tijd van verwachten. We verwachten Gods belofte van licht en vrede. In de geboorte van het kind Jezus zien wij deze belofte weerspiegeld. Maar hoe kun je vasthouden aan zo’n belofte van vrede als je midden in het oorlogsgeweld zit, als je leeft in angst om je geliefden en als de rouw hard toeslaat als je dierbaren sterven. En dan is er de schaduw van de klimaatcrisis en de pandemie die de wereld bedekt en dwingt tot verandering. Laat advent vooral een tijd van verlangen zijn en een tijd van volhouden. Laten we als gelovigen van welke godsdienst ook, bidden om vrede met hart en handen.

20221120121318.jpg