Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150628100513.jpg

Toelichting bij de erediensten

Bij de diensten

Stenen van Hoop - 40 dagen project

Op 1 maart begint de veertigdagentijd. Dit jaar is het project ‘Stenen van Hoop’ Stenen kunnen veelzeggend zijn. Vaak wordt een steen meegenomen van een bijzondere plek , een vakantie, een pelgrimsoord. Dat zijn stenen met een verhaal. D ie kun je jaren bewaren. Ik heb al 20 jaar een steentje uit Taizé op mijn buro liggen. Daar staat o p 2000, de bron’. Er is daar een bron. En bijbels gezien is God een bron van levend water. Maar die steen heeft ookeen herinnering aan de mensen met wie ik toen daar was. In de bijbel komen ook veel stenen van betekenis voor. God wordt een trouwe rots genoemd. En Jezus geeft Simon een nieuwe naam ‘Petrus’, wat rots betekent. In het nieuwe land legt Jozua stenen neer als herinnering aan Gods bevrijding. Jezus noemt zichzelf de hoeksteen.
Op de foto zie je een ketting van stenen liggen. De 7 grote stenen zijn de zondagen. Elke zondag vanaf 1 maart werd een grote steen gestapeld op de fundamentsteen. De onderste steen is nog een steen uit de oude kerkvloer van vóór 2015. De hoop stenen wordt steeds groter. Je kunt denken aan die steenhopen in de bergen die het pas aangeven. Als het mistig is omdat je in de wolken loopt geeft zo’n hoopje stenen de richting aan. Je kunt een zucht van verlichting slaken als je de weg weer gevonden hebt; dat geeft hoop op bevrijding.

De 6 kleine steentjes tussen de grote zijn de doordeweekse dagen. Die steentjes hebben we elke week meegegeven aan gemeenteleden.

Bij een ketting kun je aan een mooie halsketting denken, maar ook aan een fietsketting of een ketting met een boei er aan. Gevangenen en slaven zaten vroeger geketend aan zo’n ketting. Op die manier kun je ook aan Pasen denken en aan de verhalen rond Mozes en het bijbelse volk Israël.

20150628100513.jpg