Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20161120-016.jpg

Toelichting bij de erediensten

Collectes

Omdat er gezien de regels niet met collectezakken gecollecteerd mag worden, zal er een open schaal collecte zijn. De opbrengst wordt verdeeld over diaconie en eigen kerkenwerk. Dus twee collectes in één.

Wanneer u de dienst niet hebt bijgewoond en toch graag een bijdrage wilt leveren, dan vragen wij u, uw gift voor de maanden juli en augustus over te maken naar onze diaconie: NL71 RABO 012.23.87.848.
Als u erbij vermeldt “ Gemiste collectes”, verdeelt de diaconie de opbrengst over de verschillende doelen. Wilt u uw gift specifiek bestemmen voor een van de doelen, vermeld dan kort het doel erbij.

Uw bijdrage voor het eigen kerkenwerk ( normaal gesproken de uitgangscollecte) kunt u overmaken naar de beheerraad: NL92 RABO 012.23.21.510. Onder vermelding gemiste collectes.

Wij bevelen de collectes van harte aan.

 

Open Kerst-Kerk

Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 december is de kerk open van 10 – 11.30 uur. U kunt even binnenlopen om de kerstversiering te bekijken, een kaarsje aan te steken, wat te drinken en te praten. Op deze manier willen we iedereen de gelegenheid geven om rond de Kerst toch even in de kerk te komen. Er zijn in ieder geval twee mensen aanwezig om u te ontvangen. ds. Annemarie Hagoort is er elke keer.

Kerstavond 24 december en 1e Kerstdag 25 december

Beide keren zijn de kerkdiensten hetzelfde. U kunt zich aanmelden voor één van deze diensten. Zo kunnen we met 60 mensen, verdeeld over twee diensten, kerst vieren.

Week van gebed voor eenheid

Zoals veel dingen in corona-tijd een uitdaging om hier een nieuwe vorm voor te vinden. Annemarie gaat in gesprek met pastoor Marc Massear om te zien of we 24 januari 2021 de week van gebed voor eenheid samen met een viering af kunnen sluiten.

20150927113831.jpg