Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150927111357.jpg

Open huis lezing

donderdag 19 januari 2017

Elk jaar organiseert de Protestante Gemeente een Open Huis-lezing over een onderwerp dat de kerkgrenzen overstijgt. Deze lezing vindt plaats in de Internationale Bidweek voor de Eenheid van de Christenen in januari.
Dit jaar hebben we bisschop Gerard de Korte bereid gevonden om een lezing voor ons te geven over: De toekomst van de kerk Bisschop de Korte (1955) is sinds mei 2015 bisschop van ’s-Hertogenbosch, daarvoor was hij bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Op 21 juni 2015 werd hij verkozen tot 'Theoloog des vaderlands'. Deze prijs wordt georganiseerd door onder andere dagblad Trouw en de omroepen Ikon en NCRV.

In het beleidsplan van het bisdom staat te lezen onder het hoofdstukje oecumene:
Het komend jaar wordt 500 jaar (1517-2017) Reformatie herdacht. Ook in ons bisdom zal op verschillende plaatsen aan dit jubileum aandacht worden besteed. Naast een historische terugblik lijkt mij vooral de vraag naar onze gemeenschappelijke opdracht vandaag en in de toekomst van belang. Christenen zijn geroepen om in de huidige geseculariseerde samenleving een geloofwaardig getuigenis omtrent Gods onvoorwaardelijke en verzoenende liefde in Christus te geven.

Na de lezing is er voldoende tijd om vragen te stellen aan de bisschop.

De bijeenkomst vindt dit jaar plaats in de Andreaskerk i.v.m. het aantal te verwachten mensen.
Datum: donderdag 19 januari 2017
Plaats: Andreaskerk, Vrijthof 22,
Aanvang: 20.15 uur (na het oecumenisch avondgebed)
20150927113450.jpg