In een zestal bijeenkomsten, steeds op maandagavond in het Open Huis, komen 13 tot 15 deelnemers bijeen om te spreken over hun geloofservaringen.

In het seizoen 2016-2017 vinden de eerste bijeenkomsten plaats op: 3 en 31 oktober en 12 december. Het boek dat leidraad is voor de gesprekken is van Tomás Halík: De nacht van de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid, Boekencentrum, € 19,50.

Als priester en biechtvader voert Tomáš Halík al vele jaren persoonlijke gesprekken met mensen die daarom vragen, gelovigen en niet-gelovigen. In dit boek reflecteert Halík met humor en mededogen op deze talrijke gesprekken. De hedendaagse crisis in het geloof, betoogt hij, leidt tot een dieper verstaan. Bovendien leren we eruit dat iedere levende godsdienst een veranderende godsdienst is. 
De essays in dit boek bevatten onder andere filosofische overpeinzingen over het paradoxale in de Bijbelse leer, analyses van de hedendaagse cultuur, en psychologische observaties uit zijn werk als biechtvader. De eerste geloofsstap in deze tijd is de paradox van het christelijk geloof accepteren, legt de auteur uit. Het geloof is een ondoorgrondelijke weg naar een onduidelijke toekomst, maar uiteindelijk is het wel de enige.

20150927113831.jpg