Protestantse Gemeente te Hilvarenbeek e.o.
20150927111850.jpg

Meditaties in de Andreaskerk

Er worden, in samenwerking met de Norbertus parochie, in de Andreaskerk en de Sint Petruskerk meditatieve diensten gehouden. Deze diensten worden georganiseerd door de werkgroep Oecumene.

Vastenmeditaties Anders dan Anders

Oecumenisch bezinningsmoment in de Veertigdagentijd

plaats: Andreaskerk
wanneer: dinsdagavond 19.30 – 20.00 uur
Elke dinsdagavond in de veertigdagentijd is er een oecumenisch bezinningsmoment. Het gaat dit jaar anders dan anders.

Hoe ziet het er uit?
We zitten in een kring. In het midden brandt een kaars en liggen er symbolen omheen die te maken hebben met het thema. Er klinkt cd muziek. Dat kan Taizé muziek zijn, cantate of passiemuziek van Bach of andere muziek.
Dan wordt er een korte tekst of gedicht gelezen over het thema van die avond. Dan klinkt de muziek opnieuw. Daarna zijn we 5 tot 8 minuten stil. De stilte wordt door de muziek afgesloten. Die stilte lijkt lang, maar als je eenmaal in gedachten aan het praten, denken of bidden bent, blijkt de tijd vaak te kort te zijn. Daarna lezen we met elkaar een afsluitende korte tekst of gebed. Het geheel duurt ongeveer een half uur.

Je kunt om 20 uur weer weggaan. Het voordeel daarvan is dat je niets hoeft te zeggen. We praten al genoeg in ons leven. Voor wie dat wil is de mogelijkheid om nog wat na te blijven in de kerk.

dinsdag 12 maart: vastenmeditatie rond ‘Aarde’
(n.a.v. protestantse biddag voor gewas en arbeid 13 maart)

dinsdag 19 maart: vastenmeditatie rond ‘Licht’
(n.a.v. ‘verheerlijking op de berg’)

dinsdag 26 maart: vastenmeditatie rond ‘Water’
(n.a.v. ‘bron van levend water;)

dinsdag 2 april: vastenmeditatie rond ‘Adem –‘ Leven’
(n.a.v. Pasen – opstanding)

dinsdag 9 april: vastenmeditatie rond ‘Stilte’
(n.a.v. de Stille Week voorafgaande aan Pasen)

De vastenmeditaties staan open voor iedereen!
Hartelijk welkom namens de oecumenische werkgroep

20150628100513.jpg