Introductie

In de in 2012/2013 uitgevoerde toekomstverkenning kwam naar voren dat in onze gemeente breed de mening leefde dat het interieur van ons kerkgebouw aan een opknapbeurt toe was. Niet alleen omdat er sprake is van gebreken en noodzakelijk onderhoud, maar ook omdat de inrichting beperkingen oplegt aan het gebruik dat we er van willen maken. Het rapport bevat daarom de aanbeveling om het interieur van de kerk aan te pakken en ons kerkgebouw klaar te maken voor de toekomst.

Op donderdag 5 juni 2014 heeft de Kerkenraad bij de herinrichting van het interieur een keuze gemaakt voor een optimale mix van uitgangspunten, te weten: meer functionaliteit (oplossing van knelpunten) en flexibiliteit en een zo breed mogelijk draagvlak voor de herinrichting, waarbij de kerkelijke functie voorop blijft staan.

De Kerkenraad heeft besloten om de zijbanken te verwijderen. Hiermee wordt het liturgisch centrum vergroot. Daarnaast worden er links- en rechtsvoor twee rijen banken vervangen door stoelen. Dit geeft nog meer flexibiliteit m.b.t. het liturgisch centrum. De resterende banken worden 15 cm ingekort waardoor het gangpad wordt verbreed, de banken worden geloogd, hersteld en opnieuw op kleur gebracht. Tevens wordt er aandacht aan de vlonder onder de banken besteed. De muren en het plafond worden geschilderd en er wordt naar de verlichting gekeken.

Op zondag 27 september 2015 is de Andreaskerk weer feestelijk in gebruik genomen.

 

20150927113831.jpg