Vrijdag morgen 25 april, werd Wim Gerritsen verrast met een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Palmen spelde hem in het Open Huis de onderscheiding op waarbij z'n vrouw Ruth en hun kinderen en kleinkinderen aanwezig waren. Ook gemeenteleden en oud collega's van brandweer en buurtbus waren gekomen, zodat het Open Huis behoorlijk gevuld was.
Wim ontving zijn onderscheiding voor het vele werk als vrijwilliger. Hij is ca. 35 jaar koster van onze gemeente. Een taak die hij met veel plezier en nauwgezet de afgelopen jaren heeft gedaan. Verder was Wim bijna 13 jaar actief als chauffeur van de Buurtbus. Toen hij 75 jaar werd moest hij stoppen. Ook was Wim gedurende 16 jaar chauffeur-pompbediende van de vrijwillige brandweer en ook hier moest hij vanwege z'n leeftijd stoppen. Overigens bleef hij nog vele jaren passief lid en was aanwezig bij alle oefeningen op de maandagavond.
Fijn dat we zo als gemeente onze waardering kunnen tonen voor het vele vrijwilligerswerk dat Wim heeft gedaan. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd.

(foto's: Adrie Weening)

20161120-016.jpg